Najbolje mjesto za trpezariju je u sredini doma, jer se time pojačava njen značaj za domaćinstvo.

Kad je trpezarija u središtu, porodica ostaje na okupu. Međutim, ako je suviše blizu ulaznih vrata, to može da se odražava negativno na bogatstvo porodice.

Trpezarija je prostorija u kojoj se porodica okuplja, zato ona određuje ukupnu porodičnu sreću i utiče na način na koji se članovi porodice međusobno odnose.

Ne smije se sučeljavati sa vratima toaleta

Raspored u trpezariji nikad ne bi trebalo da bude takav da se sto za ručavanje sučeljava s vratima toaleta, jer će to stvarati zdravstvene probleme. Ako je vaša trpezarija upravo tako postavljena, pokušajte da sakrijete toalet iz vidnog polja uz pomoć zavjese, paravana ili neke druge optičke pregrade.

Trpezarije bi uvijek trebalo da se nalaze na višem dijelu od dnevne sobe, ili da su na istom nivou. Kad dom ima više nivoa, uvijek se smatra povoljnijim da se trpezarija locira na viši nivo.

Sto za ručavanje

Pri odabiru stola za ručavanje, obratite pažnju da ima dovoljno veliku površinu. Veliki stolovi stvaraju bolji Feng Shui od manjih. Stolovi za ručavanje mogu da budu od drveta ili stakla, kružni ili pravougaoni.

Ako su okrugli, najbolje bi bilo da stoje na jednoj velikoj i čvrstoj nozi. To je zato što se vjeruje da sto tada podsjeća na drvo bogatstva, koje za Kineze predstavlja simbol sreće.

Kada sto za ručavanje može da se vidi s ulaznih vrata doma, morate da stavite neku pregradu kako bi se to onemogućilo. U suprotnom, novac simbolično odlazi i porodica će ubrzo ostati bez svog bogatstva.

Tekst prenosimo sa enterijer.ba.

Podijeli ovo