Chlorophytum comosum

Biljka pauk bori se protiv karbon monoksida, ksilena (koji se može pronaći u benzinu i hemikalijama koje se koriste za sprečavanja hrđe) i formaldehida (mogu se pronaći u izduvnim gasovima) što ih čini odličnom biljkom za garažu i šupu. Dobro funkcionišu na hladnijim temperaturama i indirektnom suncu.

Podijeli ovo