Treće pravilo

Provjerite da li je vaša mašina pravilno postavljena na podlogu i da li se nalazi na dovoljno ravnoj i pravilnoj površini. U suprotnom slučaju vibracije mašine tokom pranja bi mogle oštetiti pod i oštetiti neke ključne komponente na mašini. Osim toga, još jedan važan razlog zašto se trebate pozabaviti sa ovom stavkom je činjenica da neravno postavljena mašina može biti užasno bučna.

Foto: DRogatnev/Shutterstock.com

Podijeli ovo