Da li vam se podrum osjeća na buđ? Da li osjećate vlagu kada siđete? Možda čak i primjećujete vodu na podu? Moguće je da vam temelj kuće propušta vlagu, ali nadajmo se da je u pitanju samo vlaga koja se stvara kondenzacijom toplog vlažnog vazduha kada on dospije u hladne prostorije vašeg podruma.

Odakle god da dolazi vlaga, morate da riješite taj problem. Čak i kondenzacija može biti opasna pošto dovodi do nastanka buđi koja loše utiče na naše zdravlje. Slijedi način na koji možete saznati da li je vlaga u vašem podrumu posljedica temelja koji propuštaju ili kondenzacije – kao i ideje kako da spriječite da vam proces kondenzacije uništi podrum.

Utvrdite da li voda na zidovima podruma potiče od kondenzacije ili od kretanja u zidovima temelja. To je veoma jednostavno i lako da se uradi. Počnite sušenjem dijela zida podruma veličine kvadrata od 30 cm, a onda isjecite parče aluminijumske folije za kuvanje, nešto manje veličine.

Selotejp stavite na sve četiri strane folije i zalijepite je na zid.

Ostavite foliju na tom mjestu najmanje 24 sata, a onda je skinite. Ako je vlažnost sa strane folije okrenute ka nama (od zida), onda je to kondenzacija i taj problem se lako može riješiti. Ako je vlažna strana folije okrenuta ka zidu, onda vlažnost dolazi iz samog zida.

Osušite ili sklonite sav namještaj, odjeću ili građevinski materijal koji je postao vlažan. Otvaranje prozora u podrumu i uključivanje ventilatora omogućiće da vazduh cirkuliše i pomoći će da vam se stvari osuše. Pa ipak, morate da eliminišete vlagu ili će se ona opet vratiti.

Shvatite da je preporučeni nivo vlažnosti vazduha u kući ljeti ispod 65 odsto (da bi se spriječilo nastajanje buđi). Vlagu će odstraniti ili aparat za izvlačenje vlage ili klima-uređaj. Ipak, aparati za izvlačenje vlage su dosta jeftiniji od prenosivog klima-uređaja.

Postavite aparat za izvlačenje vlage u podrum i ostavite ga sve dok vlažnost vazduha ne spadne ispod 65 odsto. Svi ovi aparati imaju rezervoar koji se puni vodom koju izvuku iz vazduha. Što je još bolje, mnogi mogu da se prikače na cijev za odvod, da ne biste stalno praznili rezervoar.

Izolujte sve cijevi sa hladnom vodom cijevima za izolaciju od pjene koje možete naći u prodavnicama. Treba da prekrijete čitavu dužinu cijevi, jer kada vlažan vazduh dođe u dodir sa izloženom (nezaštićenom) cijevi, pojaviće se kapi na površini cijevi, koje će kasnije kapati na pod.

Ako imate rezervoar sa vodom u podrumu, zavijte i njega da biste spriječili kondenzaciju. Možete koristiti ćebe za izolaciju bojlera ili staklenu vunu zavijenu u čaršav ili plastiku (da bi se ponašala kao barijera za isparavanje).

Nemojte misliti da je vlaga u vašem podrumu samo znak ljeta i da će nestati kada zahladni. Buđ i plijesan vole vlažne uslove, a vlaga može prodrijeti u zidove i stvoriti odličnu sredinu za njihovo nastajanje i rast.

Tekst prenosimo sa kakopedija.com.

Podijeli ovo