Ne koristite dodatke

Zbog čega ne iskoristite dodatni prostor u ormaru i na njega ne postavite kukice na koje možete da stavite kravate i kaiševe?

Foto: bhg.com

Podijeli ovo