Peti korak

Odredite dio torbice gdje ćete držati najvažnije stvari poput novca i računa i ne miješajte ih sa drugim stvarima. Čim napustite prodavnicu ili restoran nemojte odmah u torbicu mahinalno ubacivati račune već ih odmah prebacujte u dio koji ste predvidili za to i odmah će vaša torba biti bolje organizovana.

Foto: wikihow.com

 

Podijeli ovo